Informacje

Informacje

SZANOWNI PAŃSTWO

Witamy w nowym roku szkolnym!

Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej świetlicy szkolnej (klikając TUTAJ) lub odebrać w przedsionku szkoły (wejście główne od ul. Skalnej) – od 30 sierpnia 2021 (poniedziałek).

Wypełnione dokumenty prosimy wrzucić do urny stojącej w tym samym miejscu lub oddać bezpośrednio nauczycielom świetlicy szkolnej najlepiej w pierwszym tygodniu września.

Zapraszamy do naszej świetlicy szkolnej.

Świetlica obejmuje swoją opieką uczniów szkoły ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów, organizację dowozu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, należy złożyć w świetlicy niezbędną dokumentację (uzupełnioną kartę zgłoszenia wraz z listą osób upoważnionych) w ciągu pierwszego tygodnia roku szkolnego.

Dokumenty można pobrać z zakładki KARTA ZGŁOSZENIA (lub klikając TUTAJ). Można również odebrać kartę zgłoszenia przy wejściu głównym szkoły lub bezpośrednio ze świetlicy podczas pierwszych dni roku szkolnego.

WAŻNE! Zasada odbierania dziecka ze świetlicy

Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni w budynku głównym lub telefonicznie na nr tel. świetlicy, rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (przedsionek szkoły).

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7.00 do 16.30.

Tel do świetlicy – 518 454 771.

Nauczyciele świetlicy szkolnej:

Teresa Kurpas

Justyna Rolka

Anna Rutkowska-Musioł

Magdalena Witczak