Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do klasy 4 sportowej na rok szkolny 2021/2022

Uwaga! 

Informujemy, że próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej o profilu siatkówka dziewcząt i chłopców odbędzie się 19.03.2021r. (piątek) o godzinie 17.00 w hali sportowej SP nr 10 ul. Borowa 123

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego,

 w tym terminy składania dokumentów

do oddziału sportowego klasy czwartej

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka

w Tychach

na rok szkolny 2021/2022

 

 INFORMACJA O DYSCYPLINIE SPORTOWEJ

 

W szkole prowadzona jest rekrutacja do klasy czwartej o profilu:

siatkówka dziewcząt i siatkówka chłopców

 

 

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 WNIOSEK

 

o przyjęcie do szkoły złożony przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły (do pobrania ze strony lub w sekretariacie)

oraz

oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań przystąpienia do próby sprawności fizycznej

 

 POTWIERDZENIE BARDZO

DOBREGO STANU ZDROWIA

art. 137 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 PISEMNA ZGODA RODZICÓW

art. 137 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

 na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału

(zawarta we wniosku)

 POZYTYWNE WYNIKI PRÓB

SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA

WARUNKACH USTALONYCH

PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK

SPORTOWY, WŁAŚCIWY DLA

DANEGO SPORTU, W KTÓRYM

PROWADZONE JEST

SZKOLENIE SPORTOWE

W DANEJ SZKOLE LUD DANYM

ODDZIALE

art. 137 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

 

* próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ  (www.pzps.pl)

(https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/szkolenie/proby-sprawnosci-

fizycznej-dla-dziewczat-i-chlopcow-pilka-siatkowa )

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż

liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

 W Załączniku nr 2 do Zarządzenia 0050/23/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2021 r. określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów sportowych klas czwartych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym *

1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy   IV wraz z wymaganymi oświadczeniami   i dokumentami.

od 15 lutego 2021 r.

od godz.8.00

do 5 marca 2021 r.

do godz.15.00

od 12 lipca 2021 r.

od godz.8.00

do 13 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

2.

 Przeprowadzenie prób sprawności   fizycznej do klas IV sportowych.

do 19 marca 2021 r.

do 15 lipca 2021 r.

3.

 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy   uzyskali pozytywny wynik prób   sprawności fizycznej.

     do 26 marca 2021 r.

 do godz. 15.00

16 lipca 2021 r.

do godz. 10.00

4.

 Podanie do publicznej wiadomości listy   kandydatów zakwalifikowanych i   kandydatów niezakwalifikowanych.

   do 26 marca 2021 r.

do godz. 15.00

16 lipca 2021 r.

do godz. 10.00

5.

 Przyjmowanie świadectwa   promocyjnego  do klasy IV szkoły   podstawowej.

od 25 do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

12- 13  lipca 2021 r.

do godz. 15.00

6 .

 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna   prawnego kandydata zakwalifikowanego   woli uczęszczania.

od 25 do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

16  lipca 2021 r.

do godz. 14.00

7.

 Podanie do publicznej listy kandydatów   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

16  lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej
 

 • Odwiedziło nas: 883533
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.2°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.1m/s NNW
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 71%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap