Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

HISTORIA I CZASY WSPÓŁCZESNE

Dzieje szkoły 

Historia naszej placówki sięga 1884 roku – wówczas Katolickiej Szkoły Powszechnej. Rozpoczęcie budowy nowego budynku szkoły miało miejsce w latach 1936/37. W 1939 roku przy szkole otwarto pierwsze Przedszkole dla dzieci żwakowskich. Podczas wojny szkoła znajdowała się pod okupacją niemiecką, na jej terenie stacjonowało wojsko wartownicze. Uroczysta inauguracja roku szkolnego w polskiej szkole miała miejsce 4 kwietnia 1945. Nadanie szkole imienia Gustawa Morcinka oraz odsłonięcie popiersia Patrona, a także wręczenie Sztandaru nastąpiło w 1979 r. W latach 1990/91 placówka skupiała ponad 900 uczniów, a zajęcia odbywały się na trzy zmiany. W następnych latach liczba dzieci przekroczyła tysiąc. W październiku 1991 r. został oddany do użytku nowy budynek dydaktyczny z 16 klasopracowniami, natomiast w marcu łącznik, łączący stary budynek z nowym. Reforma oświaty 1999/2000 przyniosła zmiany programowe i strukturalne. Nastąpił podział budynków: w starym mieści się Szkoła Podstawowa nr 10, w nowym – Gimnazjum nr 3. Mimo upływających lat, dzięki pełnym życia i radości uczniom, mury „Dziesiątki” tętnią życiem. Nasi uczniowie w przyjaznej atmosferze zdobywają wiedzę i doświadczenie.

 

Historyczne nazwy szkoły

 

Katolicka Szkoła Powszechna
w Żwakowie

p.Tychy

od 1 sierpnia 1884 r. do 31 sierpnia 1932 r.

 


4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Żwakowie

od 1 września 1932 r.

   


Ogólnokształcąca Szkoła
Stopnia Podstawowego nr 10
W Tychach-Żwakowie

p.Tychy

od 1953 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 10
w Tychach-Żwakowie

od 1970 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 10
im. Gustawa Morcinka

w Tychach-Żwakowie

od 1979 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 10
im. Gustawa Morcinka
w Tychach

 

       

 Kierownicy i Dyrektorzy szkoły 

 

Dittrich Maksymilian

od 01.08.1884 do 01.04.1912

Sattler Walenty

od 01.04.1912 do 25.01.1921

Buchs Jerzy

od 25.01.1921 do 31.08.1922

Dziurkiewicz Tadeusz

od 31.08.1922 do 31.08.1927

Oszywa Józef

od 31.08.1927 do 31.08.1932

 

Zborowski Jan

od 31.08.1932 do 22.12.1935

 

Klimas Tomasz

od 22.12.1935 do 01.09.1939

 

Hoffman Hugo

od 04.05.1940 do 25.01.1945

 

Chmiel Karol

od 01.03.1945 do 15.01.1946

 

Klimas Tomasz

od 15.01.1946 do 01.09.1947

 

Wołczańska Jadwiga

od 01.09.1947 do 30.08.1948

 

Kołodziej Antoni

od 01.09.1948 do 30.08.1959

 

Pawełko Marian

od 01.09.1959 do 31.10.1966

 

Buchta Stanisław

od 01.11.1966 do 30.08.1970

 

Opaliński Edward

od 01.09.1970 do 31.08.1972

 

mgr Tajstra Bernard

od 01.09.1972 do 31.08.1991

 

mgr Badura Krystyna

od 01.09.1991 do 31.08.1999

 

mgr Zabłocka Lucyna

od 01.09.1999 do 31.08.2016

 

mgr Wolnik Anna

od 01.09.2016

 

 

 

Mówią o nas 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, ponieważ jest otwarta na współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Sprzyja karierze edukacyjnej i sportowej uczniów poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz udział w ogólnopolskich akcjach i projektach edukacyjnych. Kładzie nacisk na wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz profilaktykę. Ma kreatywnych, życzliwych, profesjonalnych nauczycieli, którzy ustawicznie się doskonalą biorąc udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach.

 

 

Tym możemy się pochwalić

      

Szkoła uczy każdego ucznia -uczniowie są bardzo dobrze przygotowywani do dalszego etapu edukacji, rokrocznie osiągają wysokie wyniki ze Sprawdzianu Szóstoklasisty. Ze strony wykwalifikowanej kadry pedagogicznej otrzymują wsparcie dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Licznie biorą udział w konkursach miejskich, rejonowych i wojewódzkich, a także ogólnopolskich.

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat – uczniowie realizują zadania badawcze wymagające poszukiwania informacji, formułowania pytań oraz prezentacji wyników. Uczą się metodami aktywnymi, opartymi na współpracy, współdziałaniu, realizacji projektów, odwróconych lekcjach. Poznawanie i rozumienie świata odbywa się między innymi w czasie licznie organizowanych wycieczek. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć w terenie dla swoich uczniów.

Szkoła uczy przestrzegania praw ucznia oraz promuje zdrowy styl życia – panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera. W placówce stwarzane są warunki do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

Szkoła rozwija pasje i zainteresowania – uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: matematycznych, języka polskiego
i angielskiego, przyrodniczych, sportowych, wokalno-tanecznych, czytelniczych, informatycznych, logopedycznych, terapeutycznych a także wspomagających procesy dydaktyczne. Uczniowie mają szansę poznać i rozwijać swoje talenty, zdolności, mocne strony. Szkoła kultywuje 
i krzewi tradycje ziemi śląskiej poprzez działalność zespołu „Żwakowskie Bajtle” – zespół działający od 1993 roku zdobywa nagrody na konkursach i festiwalach.

Szkoła dla innych – nasi uczniowie uczestniczą w różnych formach działalności charytatywnej: „Adopcja serca”, „Przystań Ocalenie”, „Szlachetna paczka”, „I Ty zostaniesz św. Mikołajem” i innych. Szkoła cyklicznie organizuje koncerty charytatywne. Za zorganizowanie jednego z nich otrzymała Certyfikat Dobroczynności. W szkole od lat działa Koło Caritas współpracujące z Hospicjum im. Św. Kaliksta.

Szkoła pomaga odnieść sukces – docenia wysiłek, osiągnięcia, talenty oraz pozytywne zachowania. W ostatnich latach szkoła zajmuje wysokie miejsca w Tychach, w Ogólnej Klasyfikacji Szkół Podstawowych w zawodach sportowych organizowanych przez SZS. Przygotowuje do życia we współczesnym świecie – uczy języków obcych, posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnym.

Szkoła zachęca do współpracy  – uczy porozumiewania się, poszukiwania rozwiązań kompromisowych, dzielenia się zadaniami
i odpowiedzialnością. Wspólnie z uczniami organizuje cykle spotkań z ciekawymi ludźmi, „Tydzień Czytania”, „Jesienne spotkania ze słowem”, „Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych”, Święto Szkoły. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Szkoła jest nowatorska –  szkoła uczestniczyła w kilku projektach unijnych, wzbogacając placówkę w pomoce dydaktyczne – „Szkoła szans”, „Droga do marzeń”, „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy”, „Szkoła dla każdego”, „Aktywna edukacja”, Cyfrowa szkoła, „Nowatorska szkoła” Obecnie nauczyciele realizują projekt Erasmus +. Szkoła uczestniczy także w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Od lat funkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny, posiadamy Multimedialne Centrum Informacyjne, dwie sale komputerowe, tablice interaktywne, każda sala wyposażona jest w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu.

 • Odwiedziło nas: 883688
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.6°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.21m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap