Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo w szkole - procedury

PROCEDURY SZKOLNE - wykaz

     

 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia, który swoim niewłaściwym zachowaniem znacznie zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie lekcji.
 2. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia wskutek wypadku w szkole.
 3. Procedura postępowania w przypadku ucznia mające trudności w nauce.
 4. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 5. Procedury postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego opuszczenia szkoły.
 6. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną.
 7. Procedury postępowania w przypadku załamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięków i obrazu.
 8. Procedury postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych).
 9. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
 10. Procedury postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 11. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego.
 12. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenie na terenie szkoły.
 13. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzania, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 14. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 15. Procedury postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 16. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
 17. Procedury postępowania, w przypadku jeżeli nauczyciel podejrzewa krzywdzenie dziecka – przemocą seksualną.
 18. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pobytu uczniów na terenie szkoły np. chęci zabrania ucznia z zajęć przez osobę nieupoważnioną lub nieznaną, uprowadzenia ucznia, wtargnięcie osób obcych i inne.
 19. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.
 20. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.
 21. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
 22. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.
 23. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotów niewiadomego pochodzenia.
 24. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.
 25. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów, narzędzi lub substancji niebezpiecznych.

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Odwiedziło nas: 883710
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.3°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.21m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 71%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap