„Przodować w naukach będzie ten naród, który najlepiej opanuje matematykę. Narody obojętne dla matematyki skazane są na pozostanie w tyle.”

Stanisław Kowal

LIGA MATEMATYCZNA

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI


KANGUR MATEMATYCZNY

Zasady, cel, regulamin i finanse Konkursu 
https://www.kangur-mat.pl/zasady.php 

14 marca

ŚWIĘTO LICZBY PI

23 MARCA 2021 OLIMPUS SESJA WIOSENNA

ZGŁOSZENIA ORGANIZATOR SZKOLNY PRZYJMUJE DO 15 MARCA

ZASADY I CEL KONKURSU 

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/matematyka

CIEKAWY ŚWIAT MATEMATYKI

DLA KLAS ÓSMYCH

Tutaj znajdziecie informacje o egzaminie z matematyki. Linki do ważnych stron, przykładowe testy do pobrania, zakres materiału do egzaminu z matematyki, wskazówki i porady.

 

Wymagania programowe na egzamin ósmoklasisty z matematyki znajdziesz w dokumencie: wymagania na egzamin